Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Essentiële eisen voor ILT-toezicht geactualiseerd

Op 1 februari jl. is bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit licht gewijzigd. Eén van de wijzigingen is de actualisatie van de Essentiële eisen voor ILT-toezicht (versie 1.2). In deze versie zijn de wijzigingen vanuit de teksten van Protocol 2003 versie 2.2 (geldig sinds 24 augustus 2016) geïmplementeerd. Alle overige Essentiële eisen zijn ongewijzigd.

De nieuwe versie is te vinden bij de Richtlijnen en Protocollen voor BRL 1000, AS SIKB 1000, BRL SIKB 2000, AS SIKB 2000, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7500 en BRL 9335.