Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Geanimeerde discussie over BRL SIKB 7700

Ruim veertig werkvoorbereiders, KAM-functionarissen en kwaliteitsverantwoordelijke directieleden en certificerende instellingen discussieerden dinsdag 16 mei jl. over het werken met de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening.

In de bijeenkomst, georganiseerd door SIKB en NIBV, kwamen allerlei praktijkcases aan de orde. Dagvoorzitter Arend van de Pol (NIBV) gaf gelijk bij de opening al aan dat wat hem betreft de BRL een ambitie neerlegt om te blijven verbeteren. En adel verplicht: ‘er zijn geen uitsluitingen van delen van de werkzaamheden mogelijk, die voorheen nog wel bestonden. Het productgerichte karakter van de BRL legt de verantwoordelijkheid bij de aannemer, en dus ook de bewijslast. Dat betekent dat je steeds goed moet nadenken over de kwaliteit die je levert’. En, hield hij de aanwezigen voor, ‘de BRL mag dan nu de norm zijn, het ontslaat ons niet van de plicht altijd naar verbeteringen te blijven streven’.

Vervolgens verzorgde Walter de Koning (SIKB) een inleiding waarin hij inging op de aanstaande wijzigingen in de BRL. De nieuwe versie van de BRL en protocollen treedt op 1 januari 2018 in werking. Ook de wijzigingen in de regelgeving, met name het Besluit Activiteiten Leefomgeving onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kwamen aan bod. Daarna presenteerden Ronald van Leeuwen, auditor bij certificerende instellingen, en Stephan Romers, lid van het CCvD Bodembescherming, tien praktijkcases. Hoe gaat een aannemer om met diverse technische aspecten en met dillema’s zoals fouten van concurrenten, opdrachtgevers of overheden? In een geanimeerde discussie werden de cases doorgenomen. Goed voor het aanscherpen van de eigen kennis, maar ook om na te gaan of er nog wijzigingen in de BRL of de protocollen gewenst zijn. De aangedragen voorbeelden leidden er niet toe dat de BRL extra aanpassingen behoeft, maar dat wel op sommige onderdelen een meer complete of meer heldere omschrijving nodig is. Definities als ‘aanleg’ en ‘herstel’ zouden, volgens de deelnemers, duidelijker kunnen worden omschreven.

Kijk hier voor de presentatie van Walter de Koning. En hier vindt u de cases met vraag en antwoord van Ronald van Leeuwen en Stephan Romers.