Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kiwa draagt beheer BRL tankinstallaties over aan SIKB

Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB. Het gaat om BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. De BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging.

De overdracht vindt plaats op verzoek van diverse betrokken partijen, met name opdrachtgevers, de Vereniging Tankinstallateurs (VTI) en Polyplast. Hiermee willen alle partijen het belang van onafhankelijk beheer van deze landelijk geldende richtlijnen benadrukken.
Floris Klink, lid van het VTI-bestuur, is blij met de overdracht. ‘We hebben enorm veel waardering voor Kiwa als certificerende instelling en rapporteur. Maar het is goed om het beheer bij een derde te leggen en zo discussies over opeenstapeling van belangen voor te zijn.’ Richard Meijburg, divisie-directeur van Kiwa, beaamt dit. Gezamenlijk hebben VTI en Kiwa overlegd met andere betrokkenen en vervolgens gekozen voor SIKB als beheerder. ‘In SIKB hebben we hierin een goede partij. SIKB is goed op de hoogte en zeer betrokken bij het beschermen van de bodem‘, zegt Meijburg.
Walter de Koning, directeur van SIKB, licht toe dat de BRL in de SIKB-systematiek wordt overgezet. In het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) zal de BRL worden omgedoopt naar BRL SIKB 7800 Nieuwbouw en herstel van tankinstallaties. De BRL zal inhoudelijk worden beheerd door het CCvD Tanktechniek en appendages (CCvD TTA). SIKB ontfermt zich per 1 juni 2017 ook over de gelijknamige website www.reit.nl. Deze wordt losgekoppeld van Kiwa en wordt onderdeel van de SIKB-website.

Activiteitenbesluit
De Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (BRL-K903) staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Hierin zijn de eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van een onder- of bovengrondse tankinstallatie die wordt bestemd voor vloeistoffen en dampen.
Dat is van belang voor de bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit (BARIM). Het Activiteitenbesluit verplicht hen om ondergrondse en bovengrondse installaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder certificaat te laten installeren. Dat gebeurt door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Nadat de installateur de installatie heeft aangelegd volgens het voorschrift kan een installatie-certificaat worden afgegeven door de installateur. Daarbij houdt Kiwa toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk van de installateurs.