Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Laat de ideeën stromen!

Ik ben trots op het feit dat SIKB vanaf haar oprichting erin is geslaagd publieke en private partijen bijeen te brengen om samen te werken aan de kwaliteit van ons bodem en ondergrondbeheer. We worden daarbij vooral geassocieerd met kwaliteit in de vorm van ‘regels’. Hoezeer we ook veel investeren in communicatie, in opleidingen, in platforms. Die trots hoop ik over een jaar of drie ook te hebben wanneer SIKB alom wordt gezien als ook een ‘kennisplatform’.

SIKB als borger voor de kwaliteit in het management ván het werk, en als borger voor de kwaliteit in de kennis óver dat werk. Dat is een natuurlijke ontwikkeling gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om integraler te werken. Het is een natuurlijke aanvulling op de rol die SIKB nu heeft. En een nu al gewaardeerde rol, zie bijvoorbeeld de opkomst bij kennisbijeenkomsten als rond asbest, en de vraag naar herhaling. Dat zijn bijeenkomsten die niet bedoeld zijn als een vorm van opleiding, of van het slechts uitleggen van een BRL. Het zijn sessies waar de kennis die is ontwikkeld door verschillende partijen, wordt samengebracht en op een toegankelijke wijze wordt gedeeld.

Want een kennisplatform betekent niet zelf al dan niet wetenschappelijk onderzoek te initiëren of zelf te werken aan innovaties. Een kennisplatform betekent het gemeengoed maken van op zichzelf al beschikbare kennis. Kennis, over vaak net wat complexere vragen uit de uitvoeringspraktijk, weten te vinden en deze voor een bredere groep vakgenoten te ontsluiten. In toegankelijke vormen, namelijk voor hen die in de praktijk van alledag die kennis zich niet diepgaand eigen kunnen maken. Met leaflets, bijeenkomsten en het tonen van best practices – want daar heeft de praktijkman het meeste aan.

Arie Deelen, voorzitter SIKB

Het SIKB van ook de kennis om kwaliteit in de praktijk te realiseren, via kennis delen kennisverspreiding en kennisverankering – dat wordt wat het bestuur van SIKB betreft de tweede focus van SIKB. En die ontwikkeling willen we in gang zetten door als eerste stap de behoefte in ‘onze markt’ te verkennen. Door die eerdergenoemde private en publieke partijen te bevragen naar de behoefte om die kennis te ontsluiten. Naar de vormen waarin die kennis ontsloten zou moeten worden. Op welke terreinen bijvoorbeeld. We staan open voor suggesties. Laat de ideeën stromen!