Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe KNA leidraad Archeologie en Waterbodems gepubliceerd

Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie

Een enorme rijkdom van vindplaatsen uit ons verleden liggen verborgen onder het wateroppervlak. Deze vindplaatsen zoals havens, bruggen of scheepswrakken, oude cultuurlandschappen en oorspronkelijk terrestrische locaties die geïnundeerd zijn zoals verdronken dorpen of prehistorische vindplaatsen worden allemaal door het water onttrokken aan het gezicht. Het is niet altijd eenvoudig de locaties op te sporen, te bezoeken en te onderzoeken. De onderwaterarcheologie is dan ook een discipline waarin veel techniek – veelal afwijkend van de landarcheologie – wordt gebruikt.

Deze nieuwe KNA leidraad sluit aan op de KNA Waterbodems (voor nu beperkt tot het vooronderzoek) en heeft als doel om naast archeologisch experts ook opdrachtgevers en beleidsmakers inzicht te geven in wat er nodig kan zijn voor onderzoek op onderwater gelegen vindplaatsen. Met de leidraad hebben zij een middel om inzicht te krijgen in het algemene proces van waterbodemonderzoek, hoe dit zou kunnen worden uitgevoerd, met welke technieken en wat dat oplevert.

Omdat de ontwikkelingen in het vakgebied elkaar snel opvolgen wordt in deze versie een toolbox gepresenteerd waaruit geput kan worden. Naar verwachting zal de inhoud van de toolbox in de komende jaren uitgebreid worden. Hierdoor is het van belang dat de onderzoeker op de hoogte is van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en dat bij ieder uit te voeren onderzoek maatwerk geleverd wordt. Deze leidraad biedt informatie om dit maatwerk op gedegen wijzen vorm te geven.

De leidraad is vastgesteld door het CCvD Archeologie.

Klik hier voor de leidraad Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie.