Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe richtlijn baggervolumebepalingen nu beschikbaar

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor voor baggerwerken. voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dag baggervolume. De praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is.

Omdat de werkelijke hoeveelheid bagger niet te achterhalen is, is het belangrijk te werken op basis van eenduidige afspraken over het proces om te komen tot een baggervolume-bepaling. Werken op basis van door alle partijen geaccepteerde afspraken maakt het mogelijk sneller te komen tot een herkenbare, gedragen en direct bruikbare berekening. De SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen beschrijft die eenduidige afspraken. De nieuwste versie daarvan is nu beschikbaar.

In de nieuwe versie zijnd de resultaten van een grootschalig validatie-onderzoek uit 2014 en 2015 verwerkt. Dit onderzoek heeft kennis opgeleverd over de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van diverse meettechnieken. De nieuwe richtlijn biedt verder:

  • naast handmatige meettechnieken ook aandacht voor elektronische meettechnieken;
  • afspraken over hoe om te gaan met discussies over ‘vaste bodem’ en ‘baggerschoon’;
  • meer aandacht voor nauwkeurigheid van plaats- en hoogtebepaling.

De richtlijn baggervolumebepalingen is bedoeld als handvat voor de uitvoeringspraktijk, niet als beoordelingsrichtlijn. Het toepassen van deze richtlijn is dan ook niet (wettelijk) verplicht. Zie voor meer achtergrondinformatie dit infoblad.

De richtlijn is ontwikkeld voor en door het netwerk van waterbodemprofessionals. Op regelmatige basis organiseert SIKB, in nauwe samenwerking met dit netwerk, kennisbijeenkomsten over baggervolumebepalingen en waterbodembeheer. Wilt u op de hoogte blijven, houdt u dan onze website in de gaten of abonneert u zich op de ENBO-nieuwsbrief.

Gerelateerde onderwerpen:
http://sikb.nl/bodembeheer/waterbodembeheer/baggernet-nl
http://sikb.nl/bodembeheer/waterbodembeheer/richtlijnen-waterbodembeheer
http://sikb.nl/bodembeheer/waterbodembeheer/baggervolumebepalingen
http://sikb.nl/bodembeheer/waterbodembeheer/waterbodemwijzer-nl