Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Oude normteksten voor asbestonderzoek vervallen

Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en 5897. De daaraan verbonden overgangstermijn is op 1 september jl. geƫindigd. Dat betekent dat dit onderzoek nu alleen nog maar volgens de nieuwe versie van de documenten mag plaatsvinden.

Dus volgens protocol 2018, versie 3.2 inclusief de daarin zichtbare wijzigingen en volgens NEN 5707+C1:2016, resp. NEN 5897+C1:2016. Zo moet nu van de fijne fractie (<20 mm) ten minste 10 kg droge stof worden bemonsterd, in plaats van 10 niet verder gespecificeerde kg. voorheen. Er is veel gesproken over de voorgenomen wijzigingen in die eisen. Tijdens het SIKB-congres op 21 september wordt in praktijksessie 3.6 onder meer ingegaan op wat is gewijzigd.