Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Robot-inspecties bij niet-gecoate tanks ontoereikend

Robot-inspecties bij ondergrondse niet-gecoate stalen tanks leiden nog niet tot een betrouwbaar inspectieresultaat. Het blijkt niet goed mogelijk om de corrosieplekken in de tank te vinden, optimaal te bereiken en betrouwbaar te meten.

In opdracht van SIKB is een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om met een robot ondergrondse tanks te inspecteren op eventuele aantastingen, met kans op lekkage als gevolg.

Periodieke controle
Ondergrondse tanks worden op grond van het Activiteitenbesluit iedere vijftien of twintig jaar geïnspecteerd op bijvoorbeeld beschadigingen, lekkage en corrosie. Dit dient bodemverontreiniging te voorkomen. De tank wordt leeggehaald en schoon gemaakt, waarna een inspecteur de binnenkant van de tank nauwkeurig onderzoekt. Kan de tank nog een periode mee dan wordt hij goedgekeurd, is de tank beschadigd dan wordt hij afgekeurd. De richtlijn die hij daarbij wordt gebruikt, is de AS 6800 Controle en keuring van tank(opslag)installaties.

Robot-inspecties
Nadat in 2010-2011 een succesvolle proef was uitgevoerd met het via een camera inspecteren van ondergrondse tanks – een verrijking die werd opgenomen in de inspectierichtlijn – leidde de toenemende robotisering tot de vraag: kan dit ook bij ondergrondse tanks? Het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming besloot eind 2016 tot een praktijkonderzoek hiernaar. Een positieve uitkomst zou ertoe kunnen leiden dat tankinspecties uitgevoerd kunnen worden zonder de tank te betreden.

Resultaat
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde robot die is uitgerust met diverse apparatuur (camera, ultrasone wanddikte meter en putdiepte meter). De resultaten van de inspecties van de tanks zijn vergeleken met de resultaten van inspecties die op reguliere wijze werden uitgevoerd. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat robot-inspecties bij niet-gecoate stalen tanks nog niet tot een betrouwbaar inspectieresultaat leiden. Het blijkt niet goed mogelijk om de corrosie plekken in de tank te vinden, optimaal te bereiken en betrouwbaar te meten. Er moeten nog diverse verbeteringen worden doorgevoerd voordat de techniek vergelijkbare resultaten oplevert als een reguliere inspectie. Om die reden wordt deze techniek niet opgenomen in de AS 6800 Controle en keuring van tank(opslag)installaties.

Andere SIKB praktijkonderzoeken
SIKB heeft op dit moment nog enkele andere praktijkonderzoek in uitvoering. Dit betreft onder meer het effect van bio-diesel op de corrosiesnelheid in tanks. Kijk hier voor meer informatie. Ook loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van het inspecteren van vloeistofdichte vloeren met lucht (met name vloeren van op folie gestort beton).