Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Samen naar (nog) betere baggervolumebepalingen

Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het te baggeren volume voorkomen? Dat deden op 7 februari 2017 meer dan 70 adviseurs en andere waterbodemprofessionals. Er was aandacht voor de nauwkeurigheid van technieken, de reproduceerbaarheid van metingen en de vraag wanneer baggeren tot vaste bodem of juist tot een theoretisch profiel gewenst is. De belangstelling om hierin kennis te delen was groot, getuige ook uit het feit dat de gehele keten (opdrachtgevers en opdrachtnemers, werkvoorbereiders, meetbureaus en uitvoerders, adviesbureaus) aanwezig was. Het belang wat men hechtte aan het leren van elkaar bleek ook uit de wens tot een vervolg op deze bijeenkomst.

Kijk hier voor een impressie en de presentaties van deze bijeenkomst.

Later deze maand februari wordt op de website van SIKB een nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen gepubliceerd.