Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB en NSTT borgen kwaliteit sleufloze technieken

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) gaan samenwerken aan een verdere verbetering en borging van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van sleufloze aanleg van ondergrondse infra. Waar NSTT de kennis en ervaring heeft over sleufloze technieken, kan SIKB bijdragen aan normontwikkeling en borging.

De ondergrondse infra staat voor grote uitdagingen. Zowel aanleg als renovatie vraagt veel aandacht. Op technisch en op beleidsmatig vlak. Een belangrijke maatschappelijke ambitie is om de hinder van de aanleg van kabels en leidingen verder te gaan beperken. Dat kan alleen door meer en nieuwe inzet van sleufloze technieken. Een andere ambitie is de transitie van gasnetten naar andere utiliteiten. Dit leidt tot verwijdering van het wijdvertakte gasnet en de komst van nieuwe (warmte)netten. Hierbij worden lokale en regionale warmtebronnen aangesloten op smart-grid netwerken.
Deze en andere ambities betekenen dat zowel kennis en capaciteit over ontwerp, voorbereiding en uitvoering de komende jaren anders gericht moet gaan worden. En dat heeft uiteindelijk consequenties voor kwaliteitsbewaking. Het punt waar NSTT en SIKB elkaar gevonden hebben.

De NSTT is de sectorvereniging van meer dan 200 bedrijven, (overheids)instanties en personen die te maken hebben met sleufloze technieken, ‘No-Dig’. Dankzij deze technieken hoeven geen straten opengelegd te worden en is er geen hinder voor verkeer en omwonenden. Doorgaans zijn sleufloze technieken duurzamer en vaak goedkoper dan de traditionele ‘open sleuf-methoden’. De vereniging verzorgt regelmatig kennisbijeenkomsten en organiseert jaarlijks het No Dig Event, dit jaar op 11 en 12 oktober in Nijkerk.