Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 versie 13.4 gepubliceerd

Op 8 december jl. heeft het CCvD Datastandaarden versie 13.4.0 van de datastandaard SIKB0101 (inclusief Metingen) vastgesteld. De nieuwste versie van SIKB0101 is gepubliceerd op de website van SIKB.

De vastgestelde wijzigingen betreffen voornamelijk regulier onderhoud op de domeintabellen bij het informatiemodel Metingen dat SIKB samen met het Informatiehuis Water beheert. Diverse nieuwe analyseparameters zijn toegevoegd.
Daarnaast zijn enkele kleine verbeteringen in het informatiemodel doorgevoerd en is de documentatie verduidelijkt. Het informatiemodel Metingen vormt integraal onderdeel van de datastandaard SIKB0101. Ook enkele domeintabellen van het informatiemodel SIKB0101 zijn geactualiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld de gemeentelijke herindeling van 1-1-2018 door de nieuwste versie van SIKB0101 ondersteund.

Het overzicht van alle wijzigingen van versie 13.4 van de datastandaard SIKB0101 vindt u hier.