Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Update waterbodemwijzer.nl.

De website Waterbodemwijzer.nl bevat informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer) en is al jaren een veel bezochte site. Omdat ook het Praktijkboek Waterbodems en het Handboek Waterbodem veel gerichte informatie bevatten, gaat SIKB samen met de auteurs van het Praktijkboek Waterbodem en het Handboek Waterbodem de website waterbodemwijzer.nl aanvullen. Er wordt naar gestreefd de nieuwe site voor de zomer ‘live’ te laten gaan. De nieuwe website wordt vooraleerst een online naslagwerk, nieuwsberichten worden op het Platform Baggernet gepubliceerd.

Heeft u informatie die op de site thuishoort of wilt u meedenken over de nieuwe site, laat het ons weten via een mail aan Sonja Kooiman.