Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vragen over onderzoek naar asbest in bodem?

Bij onderzoek naar asbest in de bodem volgens protocol 2018 kijken we voor uitvoeringseisen nogal eens naar NEN-normen, en dan vooral NEN 5707. NEN heeft dan ook al een aantal veel gestelde vragen over uitvoering van dit type onderzoek op deze pagina van zijn website geplaatst. Medio november zijn daar nog twee vragen bijgeplaatst, een over het maken van mengmonsters en een over het verkleinen van monsters door het laboratorium.

Overigens kunt u vragen over de erkenningsregeling in relatie tot dit type onderzoek vinden op deze pagina van de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+.