Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wat komt er op tafel bij het CCvD Archeologie?

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie kwam op 25 september jl. bijeen en heeft uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpassingen op de BRL voor de evaluatie/accreditatie van de KNA en BRL SIKB 4000 door de Raad voor Accreditatie. Dat is inmiddels een vrij langdurig traject, verdeeld over meerdere vergaderingen waarbij de eerste pijnpunten al naar boven komen en sommige discussies uit eerdere fasen weer herhaald worden.

Aan bod kwamen verschillende details, waarbij zorgen over de termijn van deponeren en bijvoorbeeld de onduidelijkheden van het behoud van je actorschap bij een time out in je carrière (om wat voor reden dan ook) met name benoemd werden. Dit ‘on hold’ zetten van je registratie is nu niet geregeld. Als je je registratie verliest, verlies je in het huidige systeem ook je ervaringsuren. Dat zou niet moeten kunnen. Anderzijds moet ook de sluiproute worden vermeden: ook bij herregistratie nadat je eruit bent geweest moet je naast je 3000 uur ervaring óók je punten hebben (anders zou je er steeds in en uit kunnen om bijscholing te vermijden). Dit punt zal in een later stadium uitgebreider besproken worden.

Lang werd ook stil gestaan bij de eisen aan het PvA – er was een voorstel om iedere wijziging voor te moeten leggen aan het bevoegd gezag. Het blijkt echter dat daarmee het offertetraject in het gedrang komt en uiteindelijk werd besloten deze passage niet aan te passen.