Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Veel geleerd tijdens de opleiding veldwerk voor waterbodemonderzoek

‘Ik heb veel geleerd tijdens de opleiding veldwerk voor waterbodemonderzoek’, vertelt Erik van Os, technisch medewerker bij ATKB. ‘De aangereikte kennis en de mix van deelnemers maakte het tot drie boeiende dagen. Vooral ook dat je als veldwerker samen met opdrachtgevers en projectleiders aan tafel zit. Normaal spreek ik alleen de projectleider, nu heb ik ook een beeld gekregen van de wensen van opdrachtgevers. Het “waarom” van de opdracht tot waterbodemonderzoek werd heel duidelijk’.

Erik van Os is een van de vijftien deelnemers die met succes de eerste editie van de opleiding Veldwerk voor waterbodemonderzoek heeft afgerond. Op het initiatief van SIKB en de Bodembreed Academie is zo enthousiast gereageerd dat inmiddels een tweede editie, later dit jaar, is opengesteld.

‘Je krijgt theorie en praktijklessen, al was voor mij als praktijkmens het theoretische gedeelte best taai. Maar wel heel belangrijk, want met de praktijkoefeningen samen heb ik bijvoorbeeld een veel beter inzicht gekregen in het belang van goed vooronderzoek. Dat een baggerbepaling via Google Earth niet voldoende is. Dat je echt ter plekke de omvang en de samenstelling moet controleren. En dat je de onderzoeksstrategie moet afstemmen op de reële situatie’.
‘Wat ik ook interessant en heel waardevol heb gevonden is dat je als veldwerkers een kijkje bij elkaar in de keuken krijgt. De tips en trucs van de collega’s zijn heel nuttig. En de discussies die we voerden waren erg interessant. Bijvoorbeeld over de vraag wat de consequenties zijn wanneer je bij een puntmeting asbest aantreft. Moet je dan tot 500 meter ver alles afzetten? Of kun je beter nog enkele puntmetingen verrichten waardoor je misschien maar op 50 meter afzetting kunt komen?’
‘Wat ook goed was: je begrijpt de uitvoeringsrichtlijnen beter en je krijgt heel veel inzicht en vaardigheden in nieuwe peiltechnieken. Deze opleiding is echt een aanrader voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van de waterbodem.’