Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Analyse Impact Omgevingswet op SIKB-documenten

De herziening van het stelsel omgevingsrecht (‘de Omgevingswet’) gaat veel veranderen. SIKB onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de documenten die zij beheert. Wat moet er worden aangepast in de richtlijnen en protocollen?

Het spectrum aan activiteiten waar de SIKB-documenten over gaan is breed en het spectrum van werkvelden waar de Omgevingswet betrekking op heeft nog veel breder. Niemand overziet het geheel. Dat geeft niet, want samen komen we een heel eind.
Ten dienste van de analyse ontvangen de onderzoekers, Frank van Berkum en Geertje Korf, graag suggesties voor aandachtspunten. Dit kunnen zowel concrete als minder concrete aspecten zijn, die zowel betrekking hebben op directe als indirecte effecten van de Omgevingswet. Van inspectiedocumenten die onder het nieuwe stelsel geen functie meer hebben tot aansluiting op nieuwe NEN-normen of verwijzingen naar taken en bevoegdheden die verschoven zijn, alle informatie is welkom. De sluitingstermijn voor inzending is op 19 oktober 2018.

U kunt uw aandachtspunten direct mailen aan de rapporteurs: Frank van Berkum en Geertje Korf. Vermeld in het onderwerp van de mail ‘PRJ 320 – impactanalyse Omgevingswet’. Zenden s.v.p. naar frank@frankvanberkum.nl of info@geertjekorf.nl.