Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bijdrage aan Dag van Precisiebemesting

SIKB-medewerkster Annelies de Graaf leverde een bijdrage aan de Dag van de Precisiebemesting, 23 november jongstleden. Voor een heel divers gezelschap van boeren, onderzoekers, loonwerkers en beleidsmedewerkers behandelde zij de Ontwerp-Handreiking Onderzoek bodemverdichting landelijk gebied. De handreiking is bedoeld ter ondersteuning bij het opzetten en uitbesteden van grootschalig onderzoek naar bodemverdichting in het landelijk gebied. Het uitgangspunt van de handreiking is ‘slim meten’ met behulp van satellietgegevens en slimme sensoren. En de nieuwe meetmethoden werden omarmd. De klassieke puntmetingen geven eigenlijk geen goed inzicht in een heterogene parameter als bodemverdichting, was alom de mening. De reacties van de deelnemers waren positief. Het is goed dat bodemverdichting wordt geagendeerd.

Zie ook Dag van de Precisiebemesting