Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Drinkwaterlaboratoria werken met SIKB0101

De drinkwaterlaboratoria hebben gekozen voor uitwisseling van data met behulp van SIKB0101/Metingen. Dat geldt in eerste instantie voor de onderlinge uitwisseling van resultaten bij de onderlinge uitbesteding van analyses, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten. In de tweede fase zal ook met externe partners SIKB0101 worden ingezet voor de uitwisseling van data. Dat zal onder meer gaan gelden voor de communicatie met de moederbedrijven (drinkwaterbedrijven) en de verplichte REWAB-rapportage (Registratie opgaven van Drinkwaterbedrijven). De drinkwaterlaboratoria slaan hiermee en slag in efficiënte en foutloze uitwisseling van data. SIKB levert actieve ondersteuning bij de implementatie van SIKB0101.

Rian Brokx, directeur van het deelnemende Waterlaboratorium, geeft als toelichting: ‘In de drinkwaterbranche wordt op dagelijkse basis veel data uitgewisseld tussen de drinkwaterbedrijven, de drinkwaterlaboratoria en IL&T. De kwaliteit van het drinkwaterproces en het uiteindelijke drinkwater wordt continu op vele plaatsen in Nederland bemonsterd en geanalyseerd. De drinkwaterlaboratoria werken ook intensief samen waarbij ook werkzaamheden en dus gegevens frequent worden uitgewisseld’.
‘De drinkwaterbranche is dan ook gebaad bij een uniform uitwisselingsprotocol waarmee data foutloos en efficiënt tussen de drinkwaterbedrijven en de drinkwaterlaboratoria onderling kunnen worden uitgewisseld. De standaard SIKB0101 is een bewezen standaard waar een goede beheersorganisatie aan verbonden is. Hierdoor is de continuïteit gewaarborgd is. Dat is voor de drinkwaterbranche waar langjarige monitoring en trendanalyses belangrijke facetten zijn van groot belang.’