Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Duurzame biobrandstoffen belangrijk onderdeel in energietransitie

‘Op dit moment kan de grootste reductie van uitstoot van schadelijke stoffen op het conto worden geschreven van de duurzame biobrandstoffen’, vertelt Wim Schouten. ‘De kosten van biobrandstoffen zijn relatief laag en’, voegt hij eraan toe, ‘dat heeft mede te maken met het feit dat biobrandstoffen in het huidige distributiesysteem kunnen worden toegepast’. Als veiligheidsadviseur binnen NOVE, en als lid van het CCvD Bodembescherming en van de commissie REIT is hij onder andere nauw betrokken bij de onderzoeken naar verduurzamingsmogelijkheden binnen de brandstoffenbranche.

De circa 170 leden binnen de 111 jaar oude NOVE zijn gewend aan het fenomeen van energietransitie. ‘De meeste van hen zijn begonnen als kolenleveranciers. Familiebedrijfjes, soms zo gebleven, soms uitgegroeid tot behoorlijk grote MKB-bedrijven. In de tweede helft van de vorige eeuw hebben zij de omslag van kolen naar gas en olie meegemaakt, nadat de aardgasvelden in Groningen de mijnen in Limburg deden sluiten’.

Particuliere brandstofhandelaren
NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) is de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. NOVE behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren. Vrijwel alle handelaren in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en smeermiddelen zijn aangesloten bij de organisatie. Naast aandacht voor zaken als arbeidsvoorwaarden worden bijvoorbeeld trainingen, seminars en cursussen gegeven en draagt NOVE bij aan de totstandkoming van wet- en regelgeving voor de brandstofsector. Ook is NOVE actief in het platform Duurzame Biobrandstoffen. ‘Daar, en bijvoorbeeld binnen de commissie REIT (Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties), kijken wij naar de effecten van biobrandstof op opslagtanks, pompen, motoren etc.,’ aldus Wim Schouten. ‘Onlangs is er bijvoorbeeld veel aandacht gekomen voor de invloed van de biocomponent op de wanden van ongecoate tanks. SIKB heeft bijgedragen aan het onderzoek naar mogelijke schade en kansen op lekkage’.

Kwaliteitsborging
Kennis en ervaring zijn, volgens Wim Schouten net zo belangrijk voor kwaliteitsborging als de juridische component. ‘Daarom pleit ik er altijd voor om regelingen helder en simpel te formuleren. Het gaat meer om de communicatie over de product- en procesafspraken dan over juridische detailformuleringen’.
Hij verhaalt over de meest recente bijeenkomst van de commissie REIT. ‘De discussie ging over de vraag of je als installateur, wanneer je op een specifiek deelgebied niet zelf gecertificeerd bent, altijd een externe deskundige moet inhuren, of dat je, vanwege de algemene kennis en ervaring waarover je beschikt, dan toch zelf de benodigde werkzaamheden mag uitvoeren. “Nee”, was de uiteindelijke uitkomst van de discussie, die mij wel in een spagaat bracht. Aan de ene kant begrijp ik dat er scherpe en heldere grenzen moeten worden getrokken, aan de andere kant kijk ook ik ook naar de sector die in de dagelijkse praktijk soms behoefte heeft aan een zekere ruimte’. Communiceer hier met elkaar over en probeer ook ‘door de bril van de andere partij hiernaar te kijken’. Meer begrip en vertrouwen is van belang, waar we allemaal aan moeten blijven werken.

Energietransitie
Wim Schouten komt terug op de energietransitie. ‘Groene elektra krijgt veel aandacht, met windmolens en zonnepanelen en dergelijke, maar de vergroening met biobrandstof, levert ‘ongemerkt’ een veel substantiëlere bijdrage. Zeker wanneer je over de volledige breedte van de keten kunt vergroenen. Dus ook de tanks een langer leven kunt geven. Dat is voor het brede publiek niet direct zichtbaar, maar heeft een enorme impact. Biodiesel kan bijvoorbeeld bijdragen aan de hoogst noodzakelijke vergroening van het boerenbedrijf. NOVE werkt er daarom ook aan om de voordelen van duurzame biobrandstoffen beter over het voetlicht te krijgen bij publiek en beleidsmakers.’