Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Examenregeling Milieukundig begeleider gewijzigd

Milieukundig begeleiders moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen voordat ze zelfstandig saneringen mogen begeleiden. Voor conventionele saneringen staan deze eisen in protocol 6001. Aspirant milieukundig begeleiders kunnen ervoor kiezen om via het afleggen van een examen aan een deel van deze eisen te voldoen. Voor iemand die is geslaagd voor het theorie examen vervallen de in protocol 6001 opgenomen opleidingseisen, voor iemand die is geslaagd voor het praktijkexamen vervallen de in datzelfde protocol opgenomen ervaringseisen bij de initiële audit.

Twee van de documenten die het Examen Milieukundig begeleider (MKB) regelen (het Examenreglement en het Functiedocument) zijn per 1 januari 2018 gewijzigd.
Klik hier voor meer informatie.