Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Excursie naar de Slufter op de Maasvlakte 2

Aansluitend op de vergadering van het CCvD Bodembeheer, 21 juni jl., werd een excursie ondernomen naar de Slufter op de Maasvlakte 2. De Slufter is een 250-hectare groot depot voor verontreinigd baggerspecie uit havenbekkens en de vaargeul in het zuidwestelijk deel van de Maasvlakte. Het depot is vanaf 1987 in gebruik en wordt sinds 2011 beheerd door Boskalis Beheer Slufter, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het heeft ruimte voor 150 miljoen m3 baggerspecie, waarvan op dit moment zo’n 55 procent is gevuld. De Slufter, vertelde Marco Wensveen van het Rotterdamse Havenbedrijf, bestaat uit een ringdijk van zand, aangelegd rondom een in de zeebodem gegraven put met een diepte van NAP -28 m. De ringdijk heeft een hoogte van 24 meter boven NAP. De taluds zijn bekleed met een kleilaag van circa een meter dik.
De aansluitende rondrit toonde niet alleen de vele bedrijvigheid, zoals 36 opstelsporen voor containertreinen, maar ook een 21 hectare grote vogelvallei en zeven kilometer zandstrand voor recreatie.

Duurzaamste havengebied
Het doel van Maasvlakte 2 is ruimte te bieden aan enkele groeisectoren: containerterminals, distributie, moderne chemische industrie en offshore. Rotterdam ambieert het meest duurzame havengebied ter wereld te zijn. Daarom zijn de terminals elektrisch, wordt vooral windenergie gebruikt en staan er klimaat-neutrale gebouwen.
De bus passeerde onder andere de in aanbouw zijnde nieuwe radartoren. Deze moet de van oorsprong hoogste vuurtoren van Nederland vervangen. Containerkranen, hoger dan de Erasmusbrug, belemmeren het ‘zicht’ teveel. De nieuwe toren verrijst direct naast de nieuwe zeewering en wordt uitgevoerd in verweerd staal. Dankzij deze uitvoering is het een duurzaam bouwwerk. Coating is overbodig en het geheel is volledig recyclebaar.

Drijvende zonnepanelen
Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn een proef gestart voor het grootschalig toepassen van drijvende en draaiende zonnepanelen in de Slufter. 120 drijvende zonnepanelen moeten uitwijzen of op termijn het mogelijk is 540.000 zonnepanelen te laten drijven, met een totaal vermogen van minimaal 85 Megawatt. De op vlotten geplaatste panelen kunnen met de zon meedraaien, wat 18 procent meer energie oplevert dan panelen in bijvoorbeeld een zonneweide.