Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Grote belangstelling voor handreikingen Bodemonderzoek van de Toekomst

‘Deze themamiddag heeft niet alleen veel bijgedragen aan het afronden van de handreikingen zelf, maar ook voor de wijze waarop zij later gebruikt kunnen worden, namelijk door er een virtuele plek omheen te creëren waar ervaringen gedeeld kunnen worden’. Dat was een van de slotopmerkingen waarmee de SIKB-kennisbijeenkomst over de handreikingen Bodemonderzoek van de toekomst werd afgesloten.

Een kleine zeventig betrokkenen, mooi gelijk verdeeld over overheden en adviserende bedrijven, spraken 24 mei 2018 over de wijze waarop nieuwe technieken een volwaardige en algemeen geaccepteerde plek kunnen krijgen bij bodemonderzoek.

Klik hier voor het volledige verslag van deze middag.

Hieronder vindt u de presentaties van deze middag: