Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Henk Koster nieuwe directeur SIKB

Henk Koster (1963) volgt per 1 oktober 2018 Walter de Koning op als directeur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken en kennis uitwisselen voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Henk Koster, fysisch-geograaf en jurist, is nu nog werkzaam als Programmamanager Basisregistratie Ondergrond bij TNO Geologische Dienst Nederland. Hij heeft zijn sporen verdiend bij zowel overheid als bedrijfsleven. Eerder werkte hij voor onder andere adviesbureau RHDHV en DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook was hij lid van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bij SIKB en trad lange tijd op als voorzitter van het platform Gemeenten en milieudiensten.

SIKB-voorzitter Arie Deelen is verheugd met de benoeming: ‘Henk Koster komt op een moment dat overheden en bedrijven aan de vooravond staan van een groot aantal uitdagingen in de wereld van bodem en ondergrond, zoals digitalisering, decentralisatie van taken naar gemeenten, de integrale werkwijzen, geïnitieerd door de aanstaande Omgevingswet, de energietransitie en de klimaatadaptatie en bijvoorbeeld ook de circulaire economie. SIKB faciliteert het huidige, en het nieuwe beleid. Walter de Koning heeft de organisatie opgebouwd en op deze ontwikkelingen voorbereid, Henk Koster krijgt de taak de nieuwe uitdagingen tot een natuurlijk onderdeel te laten worden van ons werk.’

Walter de Koning was twintig jaar lang directeur van SIKB. De laatste jaren combineerde hij deze functie met die van directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De groei in werkzaamheden bij beide stichtingen heeft hem doen besluiten de komende jaren zijn aandacht volledig te wijden aan ERM.