Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Lozingenproblematiek bij WKO-systemen

Van heel veel vergunde WKO-systemen is niet in beeld hoe het spuiwater wordt afgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Waternet, samen met de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Gemeente Amsterdam. Met name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk.

Dat kwam op 24 januari jl. aan de orde tijdens een door SIKB, Waternet en De Ruiter Milieutechniek verzorgde themamiddag over de lozingenproblematiek bij WKO-systemen.

Kijk hier voor meer informatie over de lozingenproblematiek, een verslag en de presentaties van de bijeenkomst op 24 januari jl.