Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Markt bodemenergie meer en meer volwassen

Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. Een flinke uitdaging, maar haalbaar. De markt voor bodemenergie raakt namelijk meer een meer volwassen. Dat blijkt uit een special editie van Tijdschrift Milieu van de VVM, gemaakt in opdracht van SIKB, Bodemenergie.NL en RWS Bodem+.

De special brengt de mogelijkheden in beeld om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van bodemenergie, een in alle opzichten volledig duurzame energiebron. Ook de belemmeringen krijgen aandacht. Er zijn bijdragen over onder meer de verschillende vormen van bodemenergie, technische innovaties, geografische (on)mogelijkheden, stimuleringsprocessen, kwaliteitsborging en lessen uit de praktijk. Dit gebeurt in achtergrondartikelen, interviews en columns.

Dankzij de brede insteek heeft de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu meerwaarde voor iedereen die met de ontwikkeling van duurzame energie te maken heeft. Te meer daar bodemenergie kan voorzien in maar liefst een kwart van de warmte- en koelvraag van woningen en gebouwen. In tegenstelling tot zon en wind kan dat zonder noemenswaardige omgevingshinder en een te verwaarlozen ruimtebeslag.

Kijk voor meer informatie over de bodemenergiespecial van Tijdschrift Milieu op www.vvm.info.