Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Reageer op ontwerp-protocol Geotechnisch grondonderzoek

Sleufloos aanleggen beperkt hinder in de openbare ruimte

(bericht geactualiseerd op 19-11-2018)
Het CCvD Bodembeheer heeft een nieuw ontwerp-protocol 5201, Geotechnisch grondonderzoek bij sleufloze technieken, gepubliceerd. De reactietermijn is verlengd, zodat reageren op dit ontwerp kan tot uiterlijk 7 december 2018.
Bij sleufloze technieken worden kabels en leidingen aangelegd met een ondergrondse horizontale boring. Deze techniek wordt steeds vaker toegepast voor aanleg van kabels en leidingen die bijvoorbeeld dijken, spoorwegen en watergangen kruisen, en in stedelijk gebied. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen de bestrating in de openbare ruimte moet worden opgenomen. In tijden van steeds intensiever gebruik en verkeer is het een uitkomst dat bijvoorbeeld een kruising niet hoeft te worden afgesloten.

Ontwerp-protocol
Elk technisch werk kent technische risico’s, en dat geldt ook voor sleufloze technieken, die worden toegepast onder de grond, dus in ruimten die je niet kunt zien. Daarbij is bijvoorbeeld het toepassen van de juiste druk essentieel. Om problemen bij de uitvoering van de boring te voorkomen is een goede voorbereiding cruciaal.
Een leidraad voor het daarin zo belangrijke geotechnisch grondonderzoek is dan een uitkomst. Het document sluit aan op onderdelen waarop NEN 3650/3651 en de Richtlijn Boortechnieken Rijkswaterstaat niet van toepassing zijn, of niet op kunnen worden toegepast. De bestaande normen NEN 3650/3651 zijn vooral geschikt voor grote boringen die bijvoorbeeld belangrijke waterstaatswerken kruisen. Daarom is een protocol ontwikkeld vooral gericht op wat kleinere boringen.
Het nieuwe protocol, geïnitieerd door SIKB en NSTT, beschrijft het traject van planfase tot realisatie, met daarin het bureau- en terreinonderzoek, met een focus op activiteiten die de technische risico’s van de boring significant kunnen verminderen. Aan het protocol is bijgedragen vanuit het kennisbudget van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en door diverse overheden en bedrijven.
Het ontwerp-protocol is gericht op het ontwerpend bureau. Het heeft geen relatie met de Regeling bodemkwaliteit, er is dus geen plicht tot certificering of erkenning voorzien.

Reageren
De volledige tekst van het ontwerp-protocol kunt u hier vinden. U kunt uw commentaar uiterlijk 7 december 2018 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.