Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuw bij SIKB: kwaliteitsborging geboorde brandputten

Bij de bestrijding van een brand is voldoende aanvoercapaciteit van bluswater essentieel. Zonder de aanwezigheid van brandkranen, grachten of leidingwater in een stad of, in meer landelijk gebied bij het blussen van een berm-, bos of heidebrand, zonder oppervlakte- of grondwater is de brandweer machteloos. Voor de laatste optie is een geboorde brandput nodig.

Om de kwaliteit van geboorde brandputten te waarborgen, start SIKB met een actualisatie van de ‘Richtlijn voor de aanleg en installatie van brandputten’ (hierna: Richtlijn Brandputten). De richtlijn omvat technische kwaliteitseisen en eisen ter bescherming van het milieu, inclusief de bodem. De Richtlijn Brandputten is in 2007 uitgegeven door de toenmalige Stichting EGB (*). Deze stichting is in 2014 opgeheven. De richtlijn is inmiddels verouderd, maar het onderwerp is nog actueel. In overleg met de branche en andere belanghebbenden, krijgt de richtlijn daarom nu een update.

De huidige Richtlijn Brandputten (2007) vindt u op deze pagina. U kunt zich daar ook aanmelden om automatisch een mailbericht te ontvangen als er nieuwe documenten geplaatst zijn (notificatie per e-mail).

Wilt u meedenken over de Richtlijn Brandputten of heeft u suggesties? Neemt u dan contact op met Sonja Kooiman, programmasecretaris water bij SIKB.

* Erkenningsregeling voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf