Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe vereniging voor onafhankelijke schemabeheerders opgericht

Een aantal onafhankelijke schemabeheerders heeft een vereniging opgericht die hun werkzaamheden met behulp van onafhankelijke deskundigen laat beoordelen. Deze kwaliteitsborging komt in de plaats van de beoordeling door de Raad voor Accreditatie. Bij de oprichting zijn 17 van de 38 onafhankelijke schemabeheerders in Nederland lid geworden, waaronder SIKB en KvINL.

Vaak wordt een certificatieschema (BRL) ontwikkeld door een College van Deskundigen (CvD), verbonden aan één certificatie-instelling die de certificaathouders beoordeelt op basis van de criteria in dat schema. Veel certificatieschema’s voor bodemprofessionals zijn juist ontwikkeld door een Centraal College van Deskundigen (CCvD), verbonden aan een schemabeheerder die onafhankelijk opereert van een certificatie-instelling: meerdere certificatie-instellingen hebben een overeenkomst met die schemabeheerder op basis waarvan ze certificaten op basis van die BRL-en mogen afgeven. Voor bodemprofessionals bekende schemabeheerders van dit type zijn SIKB en KvINL.

De meeste certificatieschema’s worden beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA). Van oudsher beoordeelde die ook de organisaties die de schema’s ontwikkelden. Sinds vorig jaar beoordeelt de Raad voor Accreditatie (RvA) van deze organisaties alleen nog de certificatie-instellingen en niet meer de andere schemabeheerders zoals SIKB en KvINL.

Voor een degelijke kwaliteitsborging is het van belang dat ook de onafhankelijke schemabeheerders door derden worden beoordeeld. Zij hebben daarom nu zelf een andere manier voor die beoordeling ontwikkeld. Die komt erop neer dat een pool van deskundigen wordt gevormd die de schemabeheerders een keer per twee jaar (dezelfde frequentie als voorheen) gaan beoordelen op een speciaal daarvoor ontwikkeld NEN document (NTA 8813). De daarvoor benodigde rechtsvorm, de Vereniging van Schemabeheerders (VvS), is op 1 november jl. opgericht. Bij de oprichting zijn 17 van de 38 onafhankelijke schemabeheerders in Nederland lid geworden, waaronder SIKB en KvINL.

De komende periode wordt de vereniging geformaliseerd. Voorlopig is de vereniging bereikbaar via de voorzitter, Frans Stuyt van SCCM.