Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie datastandaard SIKB0101 gepubliceerd

Op 29 juni jl. heeft het CCvD Datastandaarden versie 13.5 van SIKB0101 vastgesteld. In de nieuwe versie zijn enkele domeintabellen geactualiseerd en enkele verbeteringen doorgevoerd in de documentatie en validatie-instrumenten.

De nieuwe versie inclusief het overzicht van wijzigingen is inmiddels gepubliceerd op de website van SIKB en vindt u hier.