Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuwe versies van SIKB-documenten gepubliceerd

Vanaf 19 september 2018 zijn bijna alle documenten bodembeheer en bodembescherming op onze website gepubliceerd. Het gaat om een voorpublicatie: u kunt de documenten nog niet gebruiken. Zij treden in werking zodra de nieuwe versie van de Regeling bodemkwaliteit wordt gepubliceerd. Dat zal naar verwachting eind oktober 2018 plaatsvinden. Zodra de precieze datum bekend is, zullen wij daarover berichten.

Welke documenten?
Gepubliceerd zijn de BRL 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9335 (bodembeheer) de AS 6700, 6800, 6900 en de BRL 7700 (bodembescherming). Ook de bijbehorende protocollen zijn vernieuwd
Er zijn enkele uitzonderingen:

  • De AS 1000 en AS 2000 worden later gepubliceerd
  • De BRL 11000, AS 3000 en AP04 (bodembeheer) en protocol 6704 (bodembescherming) zijn ongewijzigd.

Wat is er veranderd?
Sommige documenten zijn ingrijpend gewijzigd, andere minder. Van alle documenten is een tabel beschikbaar waarin de wijzigingen zijn opgenomen. Daarnaast is er ook een redactionele slag gemaakt: afbeeldingen en foto’s zijn aangepast, de lay-out is veranderd, taalkundig zijn er verbeteringen aangebracht.

Wat betekent dit voor u?
Raadpleeg voor de wijzigingen de wijzigingstabel die bij ieder gewijzigd document is gepubliceerd.
Er is een ruime overgangstermijn (15 maanden vanaf de inwerkingtreding van het document) dus er is in beginsel geen extra audit nodig. Raadpleeg wel tijdig uw certificerende instelling (in geval van een BRL) of de RvA (in geval van een AS).

Meer informatie:
U kunt voor meer informatie of toelichting mailen of bellen met SIKB (info@sikb.nl of 085 – 4862450).
In november 2018 zal SIKB een informatiebijeenkomst over de wijzigingen organiseren. Bericht hierover volgt via deze website.