Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versies van SIKB-documenten gepubliceerd

(bericht aangepast 19-11-2018)
Sinds 19 september 2018 zijn bijna alle documenten bodembeheer en bodembescherming op onze website gepubliceerd. Het gaat om een voorpublicatie: u kunt de documenten nog niet gebruiken. Zij treden in werking zodra de nieuwe versie van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) wordt gepubliceerd. Op dit moment is de verwachting dat dit begin januari 2019 zal plaatsvinden. Zodra de precieze datum bekend is, zullen wij daarover berichten.

Welke documenten?
Gepubliceerd zijn de BRL 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9335 (bodembeheer) de AS 6700, 6800, 6900 en de BRL SIKB 7700 (bodembescherming). Ook de bijbehorende protocollen zijn vernieuwd. Daarnaast is op 19 november 2018 bij elk van de accreditatieschema's AS SIKB 1000 en 2000 een nieuwe versie van het Wijzigingsblad gepubliceerd. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • De BRL SIKB 11000, AS SIKB 3000 en AP04 (bodembeheer) en protocol 6704 (bodembescherming) blijven bij de komende wijziging van de Rbk ongewijzigd.

Wat is er veranderd?
Sommige documenten zijn ingrijpend gewijzigd, andere minder. Van alle documenten (behalve de Wijzigingsbladen bij AS SIKB 1000 en 2000) is een tabel beschikbaar waarin de wijzigingen zijn opgenomen. Daarnaast is ook een redactionele slag gemaakt: afbeeldingen en foto’s zijn aangepast, de lay-out is veranderd, taalkundig zijn verbeteringen aangebracht.

Wat betekent dit voor u?
Raadpleeg voor de wijzigingen de wijzigingstabel die bij bijna ieder gewijzigd document is gepubliceerd.
Er is een ruime overgangstermijn (15 maanden vanaf de inwerkingtreding van het document) dus is in beginsel geen extra audit nodig. Raadpleeg wel tijdig uw certificerende instelling (in geval van een BRL) of de RvA (in geval van een AS).

Meer informatie:
U kunt voor meer informatie of toelichting mailen of bellen met SIKB (info@sikb.nl of 085 – 4862450).
Binnenkort zal SIKB een informatiebijeenkomst over de wijzigingen organiseren. Bericht hierover volgt via deze website.