Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe voorzitter CCvD Datastandaarden

Noud Hooyman volgt per 1 januari 2019 Kees Keuzenkamp op als voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Datastandaarden. Hooyman is in het dagelijks leven Hoofd van het cluster Beleid Geoinformatie op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkt al geruime tijd op het gebied van geo-informatie en datastandaarden. In het CCvD Datastandaarden participeren SIKB, Informatiehuis Water en Stichting Rioned.

Noud Hooyman: ‘Standaarden zijn de smeerolie van de gegevensuitwisseling. Dat is voor SIKB, RIONED en IHW extra belangrijk, nu de ondergrond een steeds grotere rol gaat spelen in de grote transities die op ons afkomen. Uitwisseling van bodeminformatie is essentieel.’