Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp-handreikingen onderzoek naar metalen ter commentaar

Om onderzoek naar metalen in de bodem te ondersteunen zijn drie handreikingen opgesteld. De eerste is Gebiedsgericht onderzoek metalen in de bodem. De tweede is specifieker, want gericht op een Onderzoeksstrategie naar diffuus lood in de bodem van kinderspeelplaatsen. In beide handreikingen wordt de inzet van elektronische screeningstechnieken beschreven, ten dienste van de opdrachtgever. Die kan het toepassen van dergelijke nieuwe technieken in zijn opdracht stimuleren. De derde handreiking is bestemd voor het verrichten van onderzoek naar loodgehaltes in verontreinigde bodems van kinderspeelplaatsen met behulp van XRF. Deze X-ray fluorescence spectrometer kan de klassieke laboratoriumanalyse op metalen in de bodem vervangen, met name bij grootschalige metingen.

Aan de handreiking is bijgedragen vanuit het kennisbudget van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en door diverse overheden en bedrijven.

Ook deze ontwerp-handreikingen zijn door het CCvD Bodembeheer vrijgegeven voor reactie.

U kunt de handreikingen hier vinden. Reactie is mogelijk tot 12 oktober 2018.