Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vaststelling drie handreikingen voor onderzoek metalen in bodem

Om onderzoek naar metalen in de bodem te ondersteunen heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB op 13 december 2018 drie handreikingen vastgesteld. De handreikingen zijn gericht op grootschalig bodemonderzoek waarbij naast conventioneel onderzoek ook de mogelijkheden van de ‘X-ray fluorescence spectrometer’ (XRF) worden belicht.

De eerste handreiking gaat in algemene zin over de opzet van gebiedsgericht onderzoek naar metalen in de bodem. De tweede handreiking is specifieker, en geeft een strategie voor onderzoek van diffuus lood in de bodem van kinderspeelplaatsen en (moes)tuinen. In beide handreikingen wordt de inzet van elektronische screeningstechnieken beschreven, ten dienste van de opdrachtgever. De derde handreiking is bestemd voor veldwerkers en geeft aanwijzingen voor het meten van loodgehaltes in verontreinigde bodems van kinderspeelplaatsen en (moes)tuinen met behulp van de XRF. Lees meer.