Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Veel waardering voor nieuwe BRL SIKB 7800

Tankinstallateurs, inspecteurs en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en overheden zijn zeer te spreken over de nieuwe SIKB BRL SIKB 7800. Deze zal in 2019 de K903 Regeling Erkenning Tankinstallateurs (REIT) vervangen. SIKB heeft de regeling geactualiseerd en aangepast aan nieuwe technische inzichten en veranderende regelgeving. Er is veel waardering voor de talrijke verduidelijkingen en verbeterde leesbaarheid. Dat bleek tijdens een drukbezochte themabijeenkomst ‘Actualiteiten bodembescherming’ van SIKB op 12 april jl.

Klik hier voor het volledige verslag van deze middag.

Hieronder de presentaties:

De inleiders kregen de in chocolade gegoten SIKB Heldenmedaille uitgereikt.