Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Walter de Koning verlaat SIKB

Na 20 jaar aan het roer van SIKB te hebben gestaan heeft Walter de Koning als directeur SIKB gekozen om de organisatie te verlaten.

Hij gaat verder als directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Directe aanleiding is een aanvullende investering vanuit het Rijk in de kennisoverdracht en innovatie in de monumentenzorg in het kader van de Cultuurbrief 2018. Met deze uitbreiding van de werkzaamheden bij ERM is het voor hem, niet langer mogelijk om het werk voor SIKB en ERM te blijven combineren.

Walter de Koning heeft SIKB vanaf het begin in 1998 geleid. Onder zijn leiding heeft het werkterrein van SIKB zich verbreed van alleen bodemkundig veldwerk naar de volle breedte van het bodemwerk, inclusief grondwater, alsmede bodembescherming, archeologie en datastandaarden. Met zijn inzet is een bruisend en oplossingsgericht netwerk van deelnemers uit bedrijfsleven en overheid ontstaan, waarin kwaliteitsborging en kennisoverdracht voor de uitvoeringspraktijk centraal staan.

Het bestuur start binnenkort de wervingsprocedure voor zijn opvolging. Walter de Koning is nog tot 1 september 2018 verbonden aan SIKB.