Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijziging Rbk uitgesteld

De bedoeling is dat de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gaat verwijzen naar de nieuwe versie van de meeste van de door SIKB beheerde BRL-en, AS-en en protocollen. Dat wordt dan ook het moment dat de nieuwe versie van al deze documenten in werking gaat treden. Bij de publicatie van de documenten meldden wij nog dat de wijziging Rbk medio oktober 2018 werd verwacht, een datum die ook nu nog op het titelblad van de documenten staat.

Het Ministerie van I&W heeft voorgenomen wijziging echter uitgesteld, naar verwachting tot begin januari 2019. De overgangstermijn blijft vijftien maanden en zal daarmee lopen tot begin april 2020. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om via de reguliere audits over te stappen op de nieuwe versie van de documenten.