Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit 2018

Rijkswaterstaat heeft op 18 juli 2018 een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd die op 19 juli jl. in werking is getreden. De wijziging betreft vooral een actualisatie van de verwijzing naar normdocumenten. Medio oktober 2018 wordt een tweede wijziging van de Regeling bodemkwaliteit verwacht. Deze zal dan de onder meer de nieuwe versies van SIKB-documenten voor bodembeheer en bodembescherming en diverse NEN-normen omvatten. Klik hier voor het bericht van RWS.

In september 2018 zal SIKB de certificaathouders informeren over de inhoud van de wijzigingen. De overgangstermijn voor het invoeren van de wijzigingen is in de meeste gevallen ca. 15 maanden vanaf het moment dat de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in werking is getreden.