Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018.

De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten en een verheldering van de verplichting om passend vooronderzoek uit te voeren bij het afgeven van milieuhygiënische verklaringen. Verder bevat de regeling een (periodieke) actualisering van de verwijzingen naar normdocumenten in bijlagen C en D. Het bleek eerder niet mogelijk om de beoogde wijzigingsregeling, zoals die in de internetconsultatie voor inspraak was voorgelegd, in één keer door te voeren. Daarom is de voorgenomen wijzigingsregeling gesplitst in een deel 1 (wijzigingsregeling 2018.1 van 16 juli 2018) en het huidige deel 2 (wijzigingsregeling 2018.2). Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen zie de publicatie in de Staatscourant.