Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aankoeksels op aardewerk belangrijke informatiebron

Aardewerk kan ons veel meer vertellen dan alleen de typo-chronologische datering van een vindplaats. Dat bleek tijdens de drukbezochte themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk'. Archeologen en specialisten gingen na presentaties door Tania Oudemans (Kenaz consult), Lucy Kubiak-Martens (BIAX) en Ineke Joosten (RCE) zelf aan de slag met verschillende technieken, aankoeksels op aardewerk en resultaten van eerder onderzoek.

Welke informatie kan hieruit gehaald worden over wat mensen werkelijk aten, hoe ze kookten, en of verschillende aardewerktypen ook werkelijk verschillende functies hadden? Ook blijkt uit kleuronderzoek dat aardewerk uit Nederlandse bodem soms bijzondere versieringen was. Afsluitend vond er een discussie plaats over de inbedding in de archeologische praktijk. Zo is het belangrijk vooraf een beeld te hebben van wat je wil weten als je het aardewerk opstuurt aan de specialist. Hiermee kan de specialist gerichter onderzoek kan doen. De PvE fase en de evaluatiefase zijn de 2 cruciale momenten om dit onderzoek mogelijk te maken.

Presentaties en programma