Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bijeenkomst Aanbesteden in de Archeologie - 13 november 2019

Wat komt er kijken bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op land of onder het wateroppervlak, welke eisen zijn aan een dergelijk onderzoek te stellen en hoe verloopt zo’n onderzoek nu eigenlijk? Het antwoord op deze en andere vragen wordt gegeven tijdens deze bijeenkomst die de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gezamenlijk organiseren. Tijdens deze middag gaan verschillende sprekers in op de verschillende aspecten van aanbesteden van archeologische diensten en worden tijdens de workshops praktijkvoorbeelden besproken. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en discussie tijdens de plenaire sessie en de parallelle workshops.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het kortgeleden gepubliceerde branchedossier Archeologie. Dit branchedossier is bedoeld als wegwijzer voor inkopers en aanbestedende diensten of afdelingen binnen overheden, waterschappen, maar is ook heel informatief voor marktpartijen als ontwikkelaars en ontgronders.

Datum: 13 november 2019
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: De Observant in Amersfoort

Programma

12.45 uur Zaal open, inloop en kennismaking
13.00 uur Opening - Boudewijn Goudswaard (The Missing Link – bestuur SIKB)
13.10 uur Aanbesteden op kwaliteit - Jacobien Muntz-Beekhuis (PIANOo, expertisecentrum aanbesteden)
13.30 uur Het aanbestedingsdossier en kwaliteit in de archeologie; hoe ziet dat er uit en wat zijn de bijzonderheden? - Henk Koster en Esther Wieringa (SIKB)
13.50 uur Pauze
14.00 uur Workshop 1 Best Value aanpak bij het inkopen én bij de uitvoering - Oscar Kerkhoven (Royal HaskoningDHV)
14.45 uur Pauze
15.00 uur Workshop 2 Werken met het aanbestedingsdossier archeologie: tips en valkuilen voor inkopers, aanbesteders en de archeologisch adviseur - Fokko Kortlang (Archaeo)
16.00 uur Plenaire discussie en afsluiting o.l.v. - Boudewijn Goudswaard
16.30 uur Borrel

U kunt zich hier aanmelden. Deelname is gratis.