Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodem en ondergrond in 2031

Er is veel interesse naar 'Een blik op de toekomst', zo bleek uit de vele aanwezigen bij de gelijknamige sessie op het SIKB-jaarcongres. We staan voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, deze opgaven roepen bij veel mensen en organisaties vragen op. De vijf vraagstukken, die we in de sessie behandelden, zorgden voor mooie discussies over de thema’s: bodemsanering, meer eisen aan het toepassen van grond, in de bodem een combinatie van functies, systeem benadering en decentralisatie. De thema’s systeembenadering en in de bodem een combinatie van functies blijken door de aanwezigen als meest urgent beschouwd te worden.

De bodemsector verschuift meer en meer naar de voorgrond met de huidige nieuwe maatschappelijke opgaven, komend vanaf de achtergrond met vooral klassieke taken. Bodemsaneringen, voedselproductie, energietransitie, klimaatadaptatie, grondwater, gezondheid, transport, ruimtelijke ordening, een kleine greep uit allerlei onderwerpen waar bodem een essentieel onderdeel van uit maakt, maar nog niet altijd goed bij betrokken wordt. Binnen deze nieuwe opgaven moet de bodemsector zijn plekje weten te vinden. De vraag is echter hoe en wat is daarvoor nodig? Of in kader van het SIKB congres: Hoe willen we dat de bodemsector eruit ziet in 2031?

Klik hier voor het volledige verslag.