Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Editie 2017 Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer

Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer. Dit gebeurt in de zogenoemde Jaarrapportage op basis van door de certificatie-instellingen gerapporteerde geanonimiseerde gegevens. Op 13 december 2018 is zo de Jaarrapportage over 2017 vastgesteld. De volledige titel van dit rapport is ‘Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer - Jaarrapportage 2017’.

Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2017. Het is de vijftiende jaarlijkse editie van deze rapportage over de certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer. Het rapport omvat de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335.

Het aantal certificaten is in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. De sinds 2015 gerapporteerde afname van het aantal door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen is in 2017 niet voortgezet; het aantal vastgestelde afwijkingen is wel nog altijd veel minder dan in alle jaren tussen 2009-2015. Van de ongeveer 1.500 certificaten zijn er in 2017 in totaal 28 ingetrokken, in de meeste gevallen overigens wegens te weinig werk om het certificaat te kunnen voortzetten.

De Jaarrapportage is zoals altijd vooral gestoeld op cijfermatige gegevens uit de door de certificatie-instellingen uitgevoerde audits. Deze editie van de Jaarrapportage maakt duidelijk dat bij die cijfers meer achtergrondinformatie nodig is om bruikbare conclusies te kunnen trekken over het functioneren van de certificatieschema’s. Dit zal in volgende edities worden meegenomen.