Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Herziening van het handboek 'Bemaling van Bouwputten' gestart

De publicatie uit 2003 krijgt een volledige update door samenwerking CROW, SIKB, opdrachtgevers, Bouwend Nederland, bedrijfsleven en bevoegd gezag. Het handboek 'Bemaling van Bouwputten' is sinds lange tijd een begrip in het onderwijs en de sector. Het boek bevat de basiskennis over bemalen.

De huidige publicatie dateert van 2003. Sinds die tijd hebben zich vele ontwikkelingen in de techniek (met name de mogelijkheden voor monitoring), wet- en regelgeving en certificering voorgedaan die vragen om een update van de publicatie. Daarnaast is er vanuit de sector behoefte om naast de bouwputten ook het bemalen van sleuven toe te voegen. CROW en SIKB hebben in samenwerking met opdrachtgevers, Bouwend Nederland, bedrijfsleven en bevoegd gezag deze behoefte opgepakt.

Dit herziene handboek wordt juni 2020, na 17 jaar, verwacht. Dan kan de branche en het onderwijs weer gebruik maken van een up-to-date handboek.

Op de hoogte blijven? Neem contact op via info@sikb.nl.