Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

ILT constateert veelvuldige overtreding regels bij bodemwerkzaamheden

Bodemwerkzaamheden kunnen -bewust of onbewust- schadelijk zijn voor mens en milieu. Aanpak van schadelijke werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Om inzicht in de risico’s te krijgen, is aan het RIVM gevraagd een ranglijst met ongewenste gebeurtenissen op te stellen. Met deze risicoranglijst kunnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en haar toezichtpartners beter prioriteiten stellen voor efficiënter en effectiever toezicht en is kennisdelen en samenwerken makkelijker. De ILT heeft het rapport aangeboden aan de staatssecretaris van Intrastructuur en Waterstaat die het op 5 september aan de Kamer heeft doorgeleid. Lees verder.