Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Impactanalyse Omgevingswet op SIKB-documenten

In augustus 2018 is het project gestart dat de impact van de Omgevingswet op SIKB-documenten in beeld moet brengen. SIKB heeft de eerste stap afgerond: het agenderen welke SIKB-normdocumenten de komende jaren zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving, en welke aanpassingen dat op hoofdlijnen zullen zijn.

Hieronder vindt u de vastgestelde documenten
Impactanalyse Omgevingswet (hoofdrapport)
Bijlage I - Infographic
Bijlage II - Wijzigingen in welke SIKB-documenten
Bijlage III - Consequenties Omgevingswet voor SIKB

Het Programmabureau gaat momenteel aan de slag met stap twee: planning en uitwerking op meer gedetailleerd niveau.