Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ervaringen met nieuw kwaliteitssysteem kritisch doorgelicht

‘Binnen het nieuwe kwaliteitssysteem archeologie gaat er veel goed, maar er kan best ook nog het een en ander beter, en doseer de veranderingen’. Dat was op hoofdlijnen de conclusie van de veldraadpleging. Het in 2016 ingevoerde kwaliteitssysteem, dat is gebaseerd op certificering en registratie van actoren, wordt geëvalueerd. Na een eerder gehouden web-enquête en een lange reeks interviews werd maandag 9 december jl. onder de bezielende leiding van Renée Magendans in het Huis van Hilde deze veldraadpleging gehouden, waaraan zo’n 80 archeologen deelnamen.

Klik hier voor de volledige impressie van deze bijeenkomst.

De veldraadpleging in volle gang - foto SIKB

Presentaties