Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Rapportage praktijkproef gecombineerde robotinspectie gepubliceerd

Oktober 2018 heeft het Accreditatiecollege ingestemd met het instellen van een begeleidingscommissie om de uitvoering van een praktijkproef van een gecombineerde robotinspectie, bestaande uit een combinatie van Point clouding, Phased array en camera-inspectie, te begeleiden.

Het doel van dit project was het beoordelen van de beschouwing en het uitvoeren van een praktijkevaluatie (-validatie) van het toepassen van een nieuwe techniek (robotinspectie) bij het inspecteren van ongecoate stalen tanks zonder betreding en het op basis daarvan waar mogelijk voorbereiden van een wijziging van AS 6800 en/of protocol 6811.

De praktijkproef is in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd waarna de resultaten nader zijn beoordeeld en beschouwd. Hierbij zijn de resultaten van visuele inspecties, op basis van protocol 6811 bij ongecoate stalen tanks vergeleken met die van robotinspectie (combinatie van Point clouding, Phased array en camera-inspectie). Hieruit bleek dat robotinspectie geen betrouwbaar beeld geeft van de conditie van de tanks, vergeleken met het beeld door visuele inspecties op basis van protocol 6811.

Wel kan aan de hand van de praktijkproef worden gesteld dat Point clouding en Phased array in combinatie met camera-inspectie veelbelovende technieken zijn die in aanmerking komen om op termijn tankbetreding te vervangen. Dat vereist wel verdere ontwikkeling/aanpassing van deze technieken en verbetering van de betrouwbaarheid van de waarnemingen. Daarna kunnen deze technieken in een nieuwe praktijkproef worden getoetst. In het rapport zijn aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de techniek opgenomen.

De complete rapportage is hier te vinden.