Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.1 gepubliceerd.

Op 28 juni 2019 is door het CCvD Datastandaarden versie 14.1 van SIKB0101 (inclusief Metingen) vastgesteld.

De wijzigingen ten opzichte van versie 14.0 betreffen voornamelijk actualisaties van de domeintabellen. Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019.

De nieuwe versie, inclusief een overzicht van wijzigingen, is hier te vinden.