Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start belangstellingsregistratie evaluatie kwaliteitssysteem archeologie

Het CCvD Archeologie heeft bij aanvang van de implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem Archeologie besloten om dit na ca. 2 jaar te laten evalueren. Voor het uitvoeren van deze evaluatie start het Programmabureau van SIKB nu met een belangstellingsregistratie.

Op 1 juni 2016 is -tegelijk met de invoering van de Erfgoedwet- voor de Nederlandse archeologie een nieuw kwaliteitssysteem in werking getreden. De basis voor dit kwaliteitssysteem wordt gevormd door certificering op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn n (BRL) 4000. Daarnaast is er de (verplichte) registratie van archeologen (‘actoren’) die (proces)stappen uitvoeren die in de protocollen van de KNA beschreven staan. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie is besluitvormend ten aanzien van het certificeringsschema bestaande uit de KNA, de BRL en het Actorenregister en tevens de inhoudelijk opdrachtgever voor deze evaluatie.

Uw belangstelling kunt u op de volgende wijze kenbaar maken:
'Letters of Interest' kunt u tot uiterlijk 20 mei 2019 10.00 uur mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Voor vragen over deze belangstellingsregistratie kunt u bellen met Esther Wieringa op 06-22064928. Het PvA en de bijlagen kunt u eveneens op verzoek per mail toegezonden krijgen.

Hieronder vindt u de documenten:
Plan van Aanpak 'Evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem Archeologie'
Bijlage 1 'Uitgangspuntendocument'
Bijlage 2 'Geschiktheidseisen'
Bijlage 3 'Gunningscriteria'
Brief belangstellingsregistratie